YH之家位置圖

                                     

 交通:

          花蓮火車站搭花蓮客運,往太魯閣方向20分鐘,在康樂村下車

          在往慈濟精舍方向徒步800公尺往左轉就可到達花蓮國際青年之家

(2~6人可事先聯絡,可至火車站接人)